جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الادارة المالیة > المحاسبة > حسابات الشرکات

مرجح

حسابات الشرکات  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156654

این مفهوم را دانلود کن: