جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ادارة الثروات > الاموال المتداولة

مرجح

الاموال المتداولة  

نامرجح

  • اموال المتداولة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156675

این مفهوم را دانلود کن: