جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

النمو الأقتصادی > النمو المتوازن

مرجح

النمو المتوازن  

نامرجح

  • نمو المتوازن

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156705

این مفهوم را دانلود کن: