جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

النمو الأقتصادی > النمو غیرالمتوازن

مرجح

النمو غیرالمتوازن  

نامرجح

  • نمو غیرالمتوازن

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156706

این مفهوم را دانلود کن: