جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

المنافسة الأقتصادیة > المنافسة الکاملة

مرجح

المنافسة الکاملة  

نامرجح

  • منافسة الکاملة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156713

این مفهوم را دانلود کن: