جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

المنافسة الأقتصادیة > المنافسة الناقصة

مرجح

المنافسة الناقصة  

نامرجح

  • منافسة الناقصة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156714

این مفهوم را دانلود کن: