جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

> الأوضاع الاقتصادیة > الهیکلة الأقتصادیة

مرجح

الهیکلة الأقتصادیة  

نامرجح

  • هیکلة الأقتصادیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156727

این مفهوم را دانلود کن: