جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الاقتصاد > النقد و المصرف > المدخرات > المدخرات القانونیة

مرجح

المدخرات القانونیة  

نامرجح

  • مدخرات القانونیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156733

این مفهوم را دانلود کن: