جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الاقتصاد > المالیة > راس المال > راس المال الفعال

مرجح

راس المال الفعال  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156740

این مفهوم را دانلود کن: