جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الربح > الربح الخالص

مرجح

الربح الخالص  

اعم

نامرجح

  • ربح الخالص

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156753

این مفهوم را دانلود کن: