جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

السیاسات الأقتصادیة > سیاسات النقد

مرجح

سیاسات النقد  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156766

این مفهوم را دانلود کن: