جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

سیاسة تعویم العملة (الصعبة)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156772

این مفهوم را دانلود کن: