جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

النقد > شبه النقود

مرجح

شبه النقود  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156777

این مفهوم را دانلود کن: