جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

المنتجات الصناعیة > المنتجات النفطیة

مرجح

المنتجات النفطیة  

نامرجح

  • منتجات النفطیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156860

این مفهوم را دانلود کن: