جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

التکنولوجیا > التکنولوجیا المجهدة

مرجح

التکنولوجیا المجهدة  

نامرجح

  • تکنولوجیا المجهدة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156872

این مفهوم را دانلود کن: