جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

المنتجات الصناعیة > السلع الراسمالیة

مرجح

السلع الراسمالیة  

نامرجح

  • سلع الراسمالیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156906

این مفهوم را دانلود کن: