جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

السلع الموجودة فی المخزن  

نامرجح

  • سلع الموجودة فی المخزن

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa157005

این مفهوم را دانلود کن: