جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الاقتصاد > النظم الأقتصادیة > النظام الأقتصادی الجماعی

مرجح

النظام الأقتصادی الجماعی  

نامرجح

  • نظام الأقتصادالاشتراکی
  • نظام الأقتصادی الجماعی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa157023

این مفهوم را دانلود کن: