جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

انظمةالضرائب  

نامرجح

  • النظام الضریبی
  • نظام الضریبی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa157037

این مفهوم را دانلود کن: