جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

القروض > القروض الخارجیة

مرجح

القروض الخارجیة  

نامرجح

  • قروض الخارجیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa157056

این مفهوم را دانلود کن: