جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

معیشةالمجتمع > البرمائیات

مرجح

البرمائیات  

نامرجح

  • برمائیات

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1687368

این مفهوم را دانلود کن: