جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

کتاب آرایی (fa) > التذهیب

مرجح

التذهیب  

نامرجح

  • تذهیب

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1693566

این مفهوم را دانلود کن: