جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الضرائب > التعریفة

مرجح

التعریفة  

نامرجح

  • تعریفة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1693965

این مفهوم را دانلود کن: