جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الادارة المالیة > المحاسبة > التلاعب بالحسابات

مرجح

التلاعب بالحسابات  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1708713

این مفهوم را دانلود کن: