جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

کتاب آرایی (fa) > کاغذ سازی (fa)

مرجح

کاغذ سازی (fa)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa446281

این مفهوم را دانلود کن: