جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

Financial Institutions > Banks > بانک های مجازی مالی (fa)

مرجح

بانک های مجازی مالی (fa)  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1520303

این مفهوم را دانلود کن: