جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Credits > Consumer Credits

مرجح

Consumer Credits  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156391

این مفهوم را دانلود کن: