جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Market Structure > Monopolies

مرجح

Monopolies  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156423

این مفهوم را دانلود کن: