جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Budget Deficit > Budget Deficit Creation

مرجح

Budget Deficit Creation  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156439

این مفهوم را دانلود کن: