جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Public Sector > Government Sector

مرجح

Government Sector  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156492

این مفهوم را دانلود کن: