جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Interest > Market Interest

مرجح

Market Interest  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156523

این مفهوم را دانلود کن: