جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Economic Researches > Economic Analysis > Input-Output Analysis

مرجح

Input-Output Analysis  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156575

این مفهوم را دانلود کن: