جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Modern Society  

نامرجح

  • Consumer Society
  • Mass Society

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156633

این مفهوم را دانلود کن: