جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Economic Growth > Balanced Growth

مرجح

Balanced Growth  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156705

این مفهوم را دانلود کن: