جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Economics > Money and Bank > Exchange Systems > Exchange Policies

مرجح

Exchange Policies  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156763

این مفهوم را دانلود کن: