جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Industries > Textile Industries

مرجح

Textile Industries  

اعم

نامرجح

  • Spinning

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156828

این مفهوم را دانلود کن: