جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Technology > Appropriate Technology

مرجح

Appropriate Technology  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156873

این مفهوم را دانلود کن: