جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Industrial Products > Confiscation Goods

مرجح

Confiscation Goods  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156910

این مفهوم را دانلود کن: