جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Costs > Consumer Costs

مرجح

Consumer Costs  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa157072

این مفهوم را دانلود کن: