جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Financial Management > Accounting > Accounts Manipulation

مرجح

Accounts Manipulation  

اعم

نامرجح

  • Manipulation of Accounts

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1708713

این مفهوم را دانلود کن: