جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Financial Institutions > Banks > Foreign Banks

مرجح

Foreign Banks  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa302518

این مفهوم را دانلود کن: