جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

جامعه نوین  

نامرجح

  • جامعه انبوه
  • جامعه مدرن
  • جامعه مصرفی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156633

این مفهوم را دانلود کن: