جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

رقابت اقتصادی > رقابت کامل

مرجح

رقابت کامل  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156713

این مفهوم را دانلود کن: