جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اقتصاد > پول و بانک > پس اندازها > سپرده های قانونی

مرجح

سپرده های قانونی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156733

این مفهوم را دانلود کن: