جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

سود > سود ناخالص

مرجح

سود ناخالص  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156752

این مفهوم را دانلود کن: