جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

فرآورده های صنعتی > فرآورده های تکمیل شده

مرجح

فرآورده های تکمیل شده  

نامرجح

  • کالاهای آماده

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156856

این مفهوم را دانلود کن: