جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

فرآورده های صنعتی > کالاهای اولیه

مرجح

کالاهای اولیه  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156905

این مفهوم را دانلود کن: