جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

فرآورده های صنعتی > کالاهای سرمایه ای

مرجح

کالاهای سرمایه ای  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156906

این مفهوم را دانلود کن: