جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

موازنه پرداخت ها  

نامرجح

  • تراز پرداخت ها

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa157002

این مفهوم را دانلود کن: