جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

وضعیت مالی > ورشکستگی

مرجح

ورشکستگی  

نامرجح

  • افلاس

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa157059

این مفهوم را دانلود کن: